Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA 

Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA 

 


Panenská 18, 811 03 Bratislava, SR  


Register neziskových organizácií 

Okresný úrad Bratislava
OVVS-1534/161/2005-NO

IČO: 37924150 
DIČ: 2022099552 


IBAN: SK61 8330 0000 0020 0118 7371

 

info@cameraobskura.sk

www.cameraobskura.sk

 

 

riaditeľ 

 

Mgr. Peter Bielik

 

 

správna rada

 

Mgr. Jozef Andrejko, predseda

JUDr. Peter Majka, člen

Boris Meluš, člen

 

 

Meno  
E-mail  
Správa