Nezisková  organizácia Camera Obskura

NÁŠ PLÁN - GalÉriA Na  ŠafÁrikovom NÁmestí

KONFERENCIE na tÉMU Okupácie Varšavských vojsk - OPerácia DUNAJ

výstavy interiérové a exteriérové tématika August 68

AKtuality - Výstavy Ladislav Bielik AUGUST 68 na školách a SOS SENIOR pomáha

Výstava na školách - SŠ Ivanka pri Dunaji

SOS SENIOR POMÁHA