Sme nezisková organizácia registrovaná na Krajskom úrade v Bratislave pod číslom OVVS–1534/161/2005-NO. Organizácia bola založená v roku 2005 s cieľom presadiť obnovu a rozšírenie parku na Šafárikovom námestí a vybudovať a prevádzkovať Múzeum a Galériu Camera Obskura v jeho podzemí.

Už viac ako 17 rokov sa časť našich členov venuje správe archívu a organizovaniu výstav fotografií Ladislava Bielika z okupácie Československa v roku 1968, ktorých negatívy sa našli po revolúcii v roku 1989.

Nezisková organizácia Camera Obskura vznikla aj s cieľom pripraviť a presadzovať projekt výstavby Múzea a Galérie Camera Obskura na Šafárikovom námestí v Bratislave, kde by spolu s ostatnými vystavenými dielami prinášali fotografie Ladislava Bielika svedectvo o významných udalostiach 20. storočia. Cieľom je tiež Šafárikovmu námestiu dodať novú a modernú tvár, ktorú si vzhľadom na svoju históriu a významnú polohu v rámci mesta v súčasnosti zaslúži.