Kontakty

 

Nezisková organizácia CAMERA OBSKURA

Nám. Hraničiarov 1622/16, 851 03 Bratislava, SR 

Register neziskových organizácií Okresným úradom Bratislava

 

Peter Bielik, riaditeľ

 

37924150 / IČO /

2022099552 / DIČ /

 

 

SK61 8330 0000 0020 0118 7371 / IBAN /

gallery/kolaz ud
Meno / Name  
Email  
Správa / Message